PODGRAĐE PETROVARADINA

Objekti

Administrativna jednospratnica

Vatroslava Lisinskog br. 1 (Ćošak Štrosmajerove i Ulice Vatroslava Lisinskog)

Sredina XVIII veka

Arsenal Donje tvrđave

Beogradska ulica br. 12 (Ulice: Beogradska, Vladimira Nazora i Štrosmajerova)

Druga polovina XVIII veka

Barutana – Barutni magazin Barbara (B1)

Vojni kompleks “Tvrđava”

Druga polovina XVIII veka

Barutana – Barutni magazin Franc (B2)

Vojni kompleks “Tvrđava”

Druga polovina XVIII veka

Barutana – Barutni magazin Terezija (B3)

Kompleks Vojne bolnice

Druga polovina XVIII veka

Barutana u boneti redvija ravelina Svetog Benedikta – Barutni magazin Josif

Neposredna blizina Beogradske kapije - boneta redvija ravelina Svetog Benedikta

Druga polovina XVIII veka

Beogradska kapija

Beogradska ulica

Šesta decenija XVIII veka

Crkva Svetog apostola Pavla

Kompleks Vojne bolnice; Ulica Vladimira Nazora

Treća decenija XX veka

Crkva Svetog Jurja

Štrosmajerova ulica br. 20

Donji (Glavni) provijantski magazin i pekara

Kamenički put br. 1 (Ćošak Kameničkog puta i Štrosmajerove ulice)

Prva polovina XVIII veka; tridesete godine XX veka

Dve objedinjene stambene jednospratnice

Vladimira Nazora br. 5 / Prote Mihaldžića br. 14 (Ćošak ulica Vladimira Nazora i Prote Mihaldžića)

Sredina XVIII veka (stariji objekat na ćošku); Kraj XIX – početak XX veka (noviji objekat)

Ispadna (padajuća) kapija

Kompleks Vojne bolnice

Sredina XVIII veka

Izolovani paviljon

Kompleks Vojne bolnice

Kraj XIX veka

Jednospratna stambena kuća

Štrosmajerova br. 1

XVIII vek

Jednospratna stambena kuća

Prote Mihaldžića br. 8

Izvorno: XIX vek; današnji izgled: tridesete godine XX veka

Jednospratna stambena zgrada

Prote Mihaldžića br. 6 (Ćošak ulica Prote Mihaldžića i Vatroslava Lisinskog)

Početak ili prva polovina XIX veka

Jednospratni stambeni objekat

Štrosmajerova br. 6

Početak XX veka

Jednospratni stambeni objekat

Vladimira Nazora br. 1 (Ćošak ulica Vladimira Nazora i Štrosmajerove)

Druga polovina XVIII veka

Jednospratni stambeni objekat

Prote Mihaldžića br. 2

Prva polovina XIX veka

Jednospratni stambeni objekat

Štrosmajerova br. 12

Druga polovina XIX veka

Jednospratni stambeni objekat

Štrosmajerova br. 10

Prva polovina XVIII veka (stariji – dvorišni objekat); Kraj XVIII – početak XIX veka (noviji – ulični objekat)

Jednospratni stambeno-poslovni objekat

Štrosmajerova br. 3 (Ćošak Štrosmajerove i Ulice Vatroslava Lisinskog)

Druga polovina XVIII veka

Jednospratni stambeno-poslovni objekat

Štrosmajerova br. 4

Prva polovina XIX veka

Kasarna u bastionu Svete Franciske

Vojni kompleks “Tvrđava”

Kraj XIX veka

Nekadašnji Samostan i Crkva Svetog Franje

Ulica Prote Mihaldžića / Kompleks Vojne bolnice

Početak XVIII veka

Nekadašnji Samostan Svetog Jurja

Štrosmajerova ulica br. 20

Nepostojeća Kapija između Suburbiuma i Gornje tvrđave

Početak stepeništa od Donje prema Gornjoj tvrđavi

Početak XVIII veka

Nepostojeća Novosadska (Dunavska - Vodena) kapija

Današnja prilazna saobraćajnica Varadinskom mostu

Sredina XVIII veka

Nepostojeća Provijantska kapija

Kamenički put (sklop fortifikacije Provijantskog bastiona)

Druga polovina XVIII veka

Nova – Donja kapija

Ulica Vladimira Nazora

Druga polovina XVII veka

Novoizgrađeni jednospratni stambeno-poslovni objekat

Prote Mihaldžića br. 2

Današni oblik: Devedesete godine XX veka

Objekat nekadašnje zanatske kasarne za smeštaj građevinskih radnika na fortifikaciji

Štrosmajerova 22

XVIII vek

Oficirski paviljon

Beogradska ulica br. 23 – 25

Kraj XIX veka

Paviljon inžinjerskih oficira i Infanterijska kasarna

Lokacija: Beogradska ulica br. 21 (Ćošak Beogradske i Ulice Vladimira Nazora; Ulica Vladimira Nazora)

Sredina XVIII veka

Pešadijska (Infanterijska) kasarna kod Beogradske kapije

Beogradska ulica br. 14

Druga polovina XVIII veka

Prizemna poslovno-stambena kuća

Štrosmajerova br. 8

Druga polovina XIX veka

Prizemna stambena kuća

Prote Mihaldžića br. 4

Druga polovina XIX veka

Prizemna stambena kuća

Vatroslava Lisinskog br. 4

Kraj XVIII veka

Prizemna stambena kuća

Štrosmajerova br. 7

Kraj XIX – početak XX veka

Prizemna stambena kuća

Štrosmajerova br. 9

Kraj XIX – početak XX veka

Prizemna stambena kuća

Štrosmajerova br. 16

Prva polovina XIX (izvorna forma); Dvadesete godine XX veka (sadašnja forma)

Prizemna stambena kuća

Štrosmajerova br. 14

Sredina XIX veka

Prizemna stambeno-poslovna kuća

Beogradska ulica br. 5

Prva polovina XIX veka

Rodna kuća Bana Jelačića

Vladimira Nazora br. 3 (Ćošak Beogradske i Ulice Vladimira Nazora)

Sredina XVIII veka

Stambena jednospratna kuća

Prote Mihaldžića br. 12

Druga decenija XIX veka

Stambena jednospratna kuća – Zgrada brigadira / Oficirska stambena zgrada

Beogradska ulica br. 9 (Ćošak Beogradske i Ulice Vatroslava Lisinskog)

Druga polovina XVIII veka

Stambena jednospratnica

Štrosmajerova br. 18

Druga decenija XX veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća

Beogradska ulica br. 4

Kraj XIX veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća

Beogradska ulica br. 8

Sredina XVIII veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća

Beogradska ulica br. 1

XVIII vek

Stambeno-poslovna jednospratna kuća

Lokacija: Beogradska ulica br. 17

Kraj XVIII – Početak XIX veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća

Beogradska ulica br. 13

Druga polovina XVIII veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća

Beogradska ulica br. 11 (Ćošak Beogradske i Ulice Vatroslava Lisinskog)

Kraj XVIII veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća

Beogradska ulica br. 7

Druga polovina XVIII veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća

Beogradska ulica br. 3

Druga polovina XVIII veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća – Kuća „Kod zlatnog orla“

Lokacija: Beogradska ulica br. 15

Sredina XVIII veka

Stambeno-poslovna jednospratna kuća – Kuća komorskog komesara

Beogradska ulica br. 10

Sredina XVIII veka

Stambeno-poslovna jednospratnica

Prote Mihaldžića br. 10

Druga decenija XIX veka

Stambeno-poslovna jednospratnica

Trg Vladike Nikolaja br. 1a (Ćošak Štrosmajerove ulice i Trga Vladike Nikolaja)

Druga polovina XVIII veka (izvorno) ; 90-te godine XX veka (potpuna rekonstrukcija)

Stambeno-poslovni jednospratni objekat

Trg Vladike Nikolaja br. 1

Druga polovina XVIII veka

Stara ratna komanda

Trg vladike Nikolaja br. 4 (Trg Vladike Nikolaja; Ćošak Beogradske i Ulice prote Mihaldžića)

Prva polovina XVIII veka

Velika kasarna

Ulica Prote Mihaldžića (Ćošak ulica Prote Mihaldžića i Vladimira Nazora / Kompleks Vojne bolnice)

Prva polovina XVIII veka

Visokoparterni stambeno-poslovni objekat

Štrosmajerova br. 5

Sredina XIX veka

Vojna menza sa klubom

Vojni kompleks „Tvrđava“

Kraj XIX – početak XX veka

Zgrada “Biskupske rezidencije”

Vatroslava Lisinskog br. 2 (Ćošak Beogradske i Ulice Vatroslava Lisinskog)

Prva polovina XVIII veka

Zgrada „Glavne malternice“

Trg Vladike Nikolaja br. 3 (Ćošak Beogradske ulice i Trga Vladike Nikolaja)

Druga polovina XVIII veka

Zgrada „Šajkaškog bataljona“

Beogradska br. 2

Poslednja decenija XVIII veka

Zgrada komandanta Tvrđave – Generalat

Kompleks Vojne bolnice (Trg Vladike Nikolaja br. 6)

Početak XVIII veka; tridesete godine XX veka

Zgrada komorskog provizora

Lokacija: Beogradska ulica br. 19 (Ćošak Beogradske i Ulice Vladimira Nazora)

Druga polovina XVIII veka

Zgrada Magistrata – “Zelena kuća”

Beogradska ulica br. 6 (Ćošak Beogradske i Ulice Vatroslava Lisinskog)

Prva polovina XVIII veka